Regionbeslut fick underkänt av kammarrätten

Kristianstadsbladet

Kammarrätten underkänner regionstyrelsens beslut om att uppgradera journalsystemet Melior. Det har brutit mot lagen om offentlig upphandling och upphandlingen ska göras om.

view Kristianstadsbladet