ABK-plan förtätar Sommarlust

Kristianstadsbladet

ABK har planer på att bygga ytterligare ett åttavåningshus på Sommarlustområdet. Bygget förväntas inledas redan nästa år.

view Kristianstadsbladet